Chat hỗ trợ
Chat ngay


Sản phẩm

CH-101-EU đến CH-101-EID

Thông tin sản phẩm

Lực kẹp:150Kg
Góc độ mở thanh kẹp:100°
Góc độ mở tay cầm:60°
Mã ốc vít đầu kẹp:CH-FC-56212

Thông số kỹ thuật

Model CH-101-EU CH-101-ED CH-101-EIU CH-101-EID
Trọng lượng 374g 374g 374g 374g
上彎Thanh kẹp chữ U V V
下彎Thanh kẹp chữ U V V
Chân đế bích V V
Chân đế thẳng V V
Tay cầm thẳng V V V V

Tập tin tải về